Moduly

K vysvětlení principů modulové modelové železnice použiji srovnání s jinými typy kolejišť.
Ilustrativní přehled našich modulů najdete tady.

Modelář - individualista staví doma většinou tzv. panel. Tedy kompaktní kolejiště, jehož rozměry, námět a technologie jsou zcela podřízeny individuálním možnostem autora.
Kromě případných potíží při stěhování takového panelu je zde nevýhoda v příliš násilném zpracování. Krajina se musí vejít na malý prostor a ostré oblouky kolejí, které na sebe různě nadjíždějí a smyčkují se, často vytvoří tzv. vláčkodrom.

Skromnější modeláři staví namísto panelů dioramata, a to ať už pouze pro účely fotografování vozidel, jako jednoduchý sjízdný okruh anebo ve stylu tzv. posunovacích puzzle.

My moduláři stavíme v principu také dioramata, ovšem předem domluvených tvarů a s normovaným rozhraním, která umožňuje připojení dalších modulů. Možnosti domácího provozování takto sestaveného kolejiště jsou samozřejmě limitované jednak počtem modulů jednoho autora a zejména prostorově. Principem a cílem modulovky je kolektivní zábava na společných setkáních. Při nich lze ve větších sálech postavit layout o rozsahu desítek až stovek metrů modelové tratě, která vyhlíží víceméně přirozeně a lze na ní simulovat železniční provoz podle grafikonu.
Dalším aspektem je vzhled dopraven. Zatímco na panelu je každé nádraží kvůli místu minimalizované a často v oblouku, moduly dávají možnost reálného ztvárnění předlohy. S tím souvisí i provoz nezkrácených vlaků složených podle skutečných vzorů.